Home Istorijat Poslovne aktivnosti Partneri & reference Izveštaji Kontakt English

 

  22.11.2019 @ 02:51pm
123. Zapisnik sa VI vanredne Skupstine akcionara MK AD.pdf


22.11.2019 @ 02:51pm
122. Izvestaj o bitnom dogadjaju održanoj VI vanrednoj Skupstini Drustva.pdf


22.10.2019 @ 10:23am
121. Punomocje za VI vanrednu sednicu Skupstine Drustva.pdf


22.10.2019 @ 10:23am
120. Izvestaj o bitnom dogadjaju Poziv za VI vanrednu sednicu Skupstine Drustva.pdf


25.04.2019 @ 07:23am
119. godisnji dokument o objavljenim informacijama za 2018-2019.god.pdf


23.04.2019 @ 12:00pm
118. Zapisnik sa odrzane XIX Skupstine Drustva.pdf


22.04.2019 @ 07:22am
117. Napomene uz FI MK za 2018.god.pdf


22.04.2019 @ 06:54am
116. Izvestaj o poslovanju MK za 2018.g..pdf


22.04.2019 @ 06:51am
115. Izvestaj o bitnom dogadjaju odrzanoj 19. Skupstini Drustva.pdf


21.03.2019 @ 11:43am
114. Punomocje za XIX redovnu sednicu Skupstine Drustva.pdf


20.03.2019 @ 02:00pm
113. Izvestaj o bitnom dogadjaju sazivanje 19.Skupstine Drustva dig.pot..pdf


19.03.2019 @ 12:25pm
113. Ivestaj o bitnom dogadjaju sazivanje sazivanje 19.Skupstine Drustva.pdf


11.05.2018 @ 07:41am
112.Godisnji dokument o objavljenim informacijama za 2017.pdf


26.04.2018 @ 09:46am
111.Zapisnik sa XVIII sednice Skupstine Drustva.pdf


26.04.2018 @ 09:46am
110.Napomene uz FI za 2017.god..pdf


25.04.2018 @ 12:10pm
109.Izvestaj o poslovanju MK za 2017.pdf


25.04.2018 @ 12:07pm
108.Izvestaj o bitnom dogadjaju odrzanoj XVIII Skupstini Drustva.pdf


23.03.2018 @ 12:12pm
107. Punomocje za XVIII redovnu sednicu Skupstine Drustva.pdf


23.03.2018 @ 12:12pm
106. Izveštaj o bitnom dogadjaju sazivanje XVIII redovne Skupstine Drustva.pdf


29.12.2017 @ 10:45am
105.Zapisnik sa V vanrendne Skupstine Drustva dig.pdf


29.12.2017 @ 10:45am
104.Izvestaj o bitnom dogadjaju odrzanoj V vanrednoj Skupstini Drustva dp.pdf


28.11.2017 @ 01:51pm
103. Punomocje za V vanrednu sednicu Skupstine Drustva.pdf


28.11.2017 @ 01:50pm
102. Izvestaj o bitnom dogadjaju sazivanje 5. vanredne Skupstine Drustva.pdf


13.11.2017 @ 01:15pm
101.STATUT preciscen tekst 07.11.2017.pdf


13.11.2017 @ 01:13pm
100.Odluka o izmeni i dopuni Statuta.pdf


13.11.2017 @ 01:11pm
099.Zapisnik sa 4. vanredne Skupstine Drustva.pdf


13.11.2017 @ 01:08pm
098.Izvestaj o bitnom dogadjaju odrzanoj 4.vanrednoj Skupstini Drustva.pdf


17.10.2017 @ 08:38am
097. Punomocje za IV vanrednu sednicu Skupstine Drustva.pdf


17.10.2017 @ 08:37am
096. Izveštaj o bitnom dogadjaju sazivanje 4. vanredne Skupstine Drustva.pdf


08.05.2017 @ 01:25pm
095.Godisnji dokument o objavljenim informacijama za 2016. dig .pdf


28.04.2017 @ 10:23am
094.Zapisnik sa XVII redovne Skupstine Drustva.pdf


27.04.2017 @ 06:55am
093.Napomene uz FI za 2016.godinu dig.pdf


27.04.2017 @ 06:55am
092.Izvestaj o poslovanju MK za 2016 dig.pdf


26.04.2017 @ 06:21am
091.Izvestaj o bitnom dogadjaju odrzana XVII redovna Skupstina Drustva dig.pdf


12.04.2017 @ 10:33am
090.Zapisnik sa III vanredne Skupstine Drustva.pdf


12.04.2017 @ 09:16am
089.Izvestaj o bitnom dogadjaju odrzana III vanredna Skupstina Drustva.pdf


24.03.2017 @ 07:47am
088.Punomocje za XVII redovnu sednicu Skupstine Drustva.pdf


22.03.2017 @ 08:31am
087.Izvestaj o bitnom dogadjaju Poziv za XVII redovnu Skupstinu Drustva.pdf


14.03.2017 @ 09:11am
086.Punomocje za III vanrednu Skupstinu Drustva.pdf


13.03.2017 @ 12:33pm
085.Izvestaj o bitnom dogadjaju Poziv za 3 vanrednu Skupstinu Drustva.pdf


17.11.2016 @ 02:01pm
084.Statut MK preciscen tekst.pdf


17.11.2016 @ 12:58pm
083.Odluka o izmeni i dopuni Statuta MK.pdf


17.11.2016 @ 12:57pm
082.Zapisnik sa II vanredne sednice SA MK.pdf


17.11.2016 @ 12:56pm
081.Izvestaj o bitnom dogadjaju odrzanoj II van sed SA MK.pdf


13.10.2016 @ 12:31pm
080. Izvestaj o bitnom dogadjaju sazivanje II vanredne Skupstine Drustva.pdf


16.05.2016 @ 12:16pm
079. Godisnji izvestaj o objavljenim informacijama za 2015.pdf


04.05.2016 @ 09:48am
078. Napomene uz FI za 2015.pdf


04.05.2016 @ 08:40am
077. Izvestaj o poslovanju i FI MK za 2015.pdf


26.04.2016 @ 01:12pm
076.Zapisnik sa 16 redovne sednice Skupstine Drustva.pdf


26.04.2016 @ 12:59pm
075.Izvestaj o bitnom dogadjaju odrzanoj 16 redovnoj sednici Skupstini Drustva .pdf


18.03.2016 @ 09:25am
074. Punomocje za 16 sednicu Skupstine Drustva.pdf


18.03.2016 @ 08:06am
073.Izvestaj o bitnom dogadjaju poziv za 16.sednicu Skupstine Drustva.pdf


29.02.2016 @ 09:18am
072.Zapisnik sa 1.vanredne Skupstine Drustva.pdf


29.02.2016 @ 08:49am
071.Izvestaj o bitnom dogadjaju o odrzanoj 1.vanrednoj Skupstini Drustva.pdf


11.02.2016 @ 01:10pm
070. Punomocje za 1 van. sed. Skupstine Drustva.pdf


03.02.2016 @ 09:26am
069. Izvestaj o bitnom dogadjaju novo sazivanje 1.vanredne sednice Skupstine Drustva.pdf


21.01.2016 @ 09:45am
068. Otkazivanje odrzavanja I vanredne Skupstine Drustva.pdf


15.01.2016 @ 11:40am
067. Punomocje za 1 vanrednu sednicu Skupstine Drustva.pdf


12.01.2016 @ 12:42pm
066. Izvestaj o bitnom dogadjaju sazivanje 1.vanredne Skupstine Drustva.pdf


13.05.2015 @ 07:26am
065. Godisnji dokument o objavljenim informacijama za 2014.godinu.pdf


12.05.2015 @ 12:38pm
064. Izvestaj o poslovanju i finansijski izvestaj za 2014.pdf


12.05.2015 @ 12:09pm
063. Napomene uz FI za 2014.godinu.pdf


12.05.2015 @ 10:55am
062. Zapisnik sa 15 Skupstine Minel Koncerna.pdf


29.04.2015 @ 12:13pm
061. Izvestaj o bitnom dogadjaju odrzanoj 15. redovnoj Skupstini Drustva.pdf


31.03.2015 @ 12:29pm
060. HLB DST revizija - misljenje za 2014.god.bmp


25.03.2015 @ 01:05pm
059. Punomocje za 15 Skupstinu Drustva.pdf


25.03.2015 @ 01:14pm
058. Izvestaj o bitnom dogadjaju sazivanje 15. Skupstine akcionara.pdf


05.05.2014 @ 09:23am
057. godisnji dokument o objavljenim informacijama za 2013.pdf


25.04.2014 @ 09:49am
056. Misljenje revizora za 2013.godinu.pdf


25.04.2014 @ 09:35am
055. Napomene uz finansijski izvestaj na dan 31.12. 2013.pdf


25.04.2014 @ 09:23am
054. Izvestaj o poslovanju i finansijski izvestaj za 2013..pdf


25.04.2014 @ 11:27am
053. Zapisnik sa 14. Skupstine Minel Koncern-a A.D.pdf


23.04.2014 @ 07:49am
052. Izvestaj o bitnom dogadjaju odrzanoj 14. redovnoj Skupstini Drustva.pdf


17.03.2014 @ 02:25pm
051. punomocje za 14 red.sed. SMK.pdf


17.03.2014 @ 02:25pm
050. Izvestaj o bitnom dogadjaju sazivanje 14. Skupstine Drustva.pdf


10.05.2013 @ 03:10pm
049. Misljenje Revizora za 2012.god.pdf


10.05.2013 @ 03:06pm
048. II deo Napomene uz Fin izvestaje na dan 31.12.2012.pdf


10.05.2013 @ 03:02pm
047. I deo Napomene uz Fin izvestaje na dan 31.12.2012.pdf


10.05.2013 @ 02:31pm
046. II deo Izvestaj o poslovanju i Fin.izvestaj za 2012.pdf


10.05.2013 @ 02:27pm
045. I deo Izvestaj o poslovanju i Fin.izvestaj za 2012.pdf


19.04.2013 @ 11:56am
044. Zapisnik sa 13 Skupstine Minel Koncern-a 12.04.2013..pdf


19.04.2013 @ 11:12am
043. Izvestaj o bitnom dogadjaju odranoj 13. redovnoj Skupstini Drustva.pdf


11.03.2013 @ 12:31pm
042. punomocje za 13 Skupstinu Drustva.pdf


11.03.2013 @ 12:08pm
041. Izvestaj o bitnom dogadjaju sazivanje 13. Skupstine Drustva.pdf


24.05.2012 @ 01:10pm
040. Zapisnik sa 12 godisnje Skupstine Drustva.pdf


24.05.2012 @ 09:53am
039. izvestaj o bitnom dogadjaju o odrzanoj 12 Skupstini Drustva .pdf


24.05.2012 @ 09:58am
038. punomocje za 12 Skupstinu Drustva.pdf


21.05.2012 @ 01:07pm
037. Izvestaj o bitnom dogadjaju odrzanoj 12. godisnjoj Skupstini Drutva.doc


18.05.2012 @ 10:46am
036. Odluke donete na 12. Skuptini MINEL KONCERN-a A.D. 15.05.2012.doc


24.05.2012 @ 09:14am
035. punomocje za 12. redovnu sednicu Skuptine MINEL KONCERN A.D.doc


12.04.2012 @ 11:21am
034. Odluka o sazivanju 12. red. sed.S.MK AD.doc


13.07.2011 @ 12:02pm
033. Godisnji izvestaj o poslovanju MINEL KONCERN-a za 2010.god..xls


04.07.2011 @ 06:47am
032. Izvestaj o bitnom dogadjaju odrzanoj 11. godisnjoj Skupstini akcionara.pdf


14.06.2011 @ 12:25pm
031. Misljenje nezavisnog revizora DST Revizija za 2010.godinu.pdf


14.06.2011 @ 11:28am
030. Predlozi odluka za 11. redovnu Skupstinu akcionara zakazanu za 16.06.2011..doc


16.05.2011 @ 08:20am
029. Izvestaj o bitnom dogadjaju Sazivanje XI Skupsina akcionara.pdf


11.05.2011 @ 09:24am
028. Izjava o setomesecnom planu poslovanja za I polugodiste 2011.godine.pdf


15.11.2010 @ 11:27am
027. Godisnji Izvestaj o poslovanju za 2009.god. i Izjava o setomesecnom planu poslovanja za II polug.2010.god. PRIVREDNI PREGLED.pdf


07.07.2010 @ 11:43am
026. Izvestaj o bitnom dogadjaju odrzanoj X godisnjoj Skupstini akcionara.doc


26.05.2010 @ 10:30am
025. Predlozi odluka za X redovnu Skupstinu akcionara zakazanu za 25.06.2010..doc


26.05.2010 @ 08:58am
024. Punomocje i ovlascenje za prisustvovanje na X redovnoj Skupstini akcionara.doc


24.05.2010 @ 10:52am
023. Privredni pregled Izvestaji o bitnom dogadjaju.pdf


24.05.2010 @ 10:51am
022. Izjava o sestomesecnom planu poslovanja za I polugodiste 2010.pdf


24.05.2010 @ 10:45am
021. Izvestaj o bitnom dogadjaju Sazivanje X redovne godisnje Skupstine akcionara.pdf


13.11.2009 @ 11:30am
020. Izjava o sestomesecnom planu poslovanja za II polugodiste 2009..doc


29.06.2009 @ 08:44am
019. Izvestaj o bitnom dogadjaju Odrzanoj IX Skupstini akcionara.pdf


17.06.2009 @ 10:47am
018. Punomocje i ovlascenje za prisustvovanje IX redovnoj Skupstini akcionara.doc


17.06.2009 @ 10:44am
017. Predlozi odluka za IX redovnu Skupstinu akcionara zakazanu za 25.06.2009.godine.doc


15.06.2009 @ 12:33pm
016. Predlog Izvestaja Internog revizora za 2008. godinu.doc


15.06.2009 @ 12:27pm
015. Misljenje DST Revizije za 2008.god..pdf


21.05.2009 @ 10:17am
014. Izvestaj o bitnom dogadjaju Sazivanje IX redovne godisnje Skupstine akcinara Drustva.pdf


15.06.2009 @ 09:36am
013. Odluka za sazivanje IX redovne Skupstine akcionara.pdf


15.05.2009 @ 11:58am
012. Izjava o sestomesecnom planu poslovanja za I polugodiste 2009.god..pdf


20.11.2008 @ 11:14am
011. Izjava o sestomesecnom planu poslovanja za II polovinu 2008.g..doc


22.07.2008 @ 09:27am
010. Odluke sa skupstine akcionara.pdf


16.06.2008 @ 08:30am
009. Izvestaj nezavisnog revizora 2007.pdf


29.05.2008 @ 10:44am
008. Predlozi Odluka za Skupstinu akcionara.doc


19.05.2008 @ 12:36pm
007. Finansiski izvestaj.doc


19.05.2008 @ 12:25pm
006. punomocje za VIII red. sed.S.A..doc


15.05.2008 @ 02:09pm
005. Izvestaj o bitnom dogadjaju Poziv i Dnevni red VIII red. sed.S.A..doc


15.05.2008 @ 02:09pm
004. XXVI U.Odbor - dnevni red.doc


15.05.2008 @ 02:09pm
003. VII Skupstina akcionara - dnevni red.doc


15.05.2008 @ 02:09pm
002. XXV U.Odbor - dnevni red.doc


15.05.2008 @ 02:09pm
001. VI Skupstina akcionara - dnevni red.doc


  
Copyright Minel Koncern 2008 - 2010.