MINEL KONCERN A.D.

Cara Lazara br. 3
11000 BEOGRAD, SRBIJA
Tel. (+381.11) direktan 2631.435, 2628.935, 2626.056
Fax (+381.11) 2625.493, 2623.566

E-mail:

minelkoncern@orion.rs
minelhol@eunet.rs

Agencija za privredne registre – Rešenje B.D. 22510/2005
Račun u INTESA banci A.D. Beograd, br. rač. 160-6804-34
Račun u AIK banci A.D. Beograd, br. rač. 105-4865-81
Račun u Vojvođanskoj banci A.D. Beograd, br. rač. 355-1007539-31
Matični broj: 07027524
Šifra delatnosti: 7022
PIB: 100040649
PDV: 135427605

Sve informacije vezane za bitna događanja, održane sednice, donete Odluke i informacije o finansijskim izveštajima, pogledajte u rubrici "Izveštaji".